“Ett jättesvek” – facktopp blir friskolelobbyist

Förre kanslichefen på Sveriges Lärare Andreas Mörck byter sida och blir istället förbundsdirektör på friskolornas nya lobbyorganisation Almega Utbildning. Friskolornas Riksförbund har förlorat debatten så hårt att de behöver byta namn och köpa över en chef från facket. Många inom lärarfacken är upprörda och kallar det svek.

”Rebranding” – ny förpackning med samma skit

Kommer du ihåg Hälsans förskola som bytte namn till Tellusbarn efter att media avslöjat att de lät barnen gå hungriga på vatten och knäckebröd?1 Vårdföretaget Carema som blev Vardaga efter Caremaskandalen?2 Legosoldatföretaget Blackwater som bytte namn till Xe efter att ha dödat irakiska civila?3

Vad gör en organisation när den skaffat sig så dåligt rykte att själva namnet är en belastning? Jo, den byter namn. Eller gör en re-branding som man säger i PR-branschen.

Det svenska världsunika systemet med vinstdrivande friskolor fungerar så illa att friskolelobbyn trots sina enorma lobbyresurser har förlorat debatten mot de engagerade lärarna i Skol-twitter och den lilla Tankesmedjan Balans.4

Friskolornas Riksförbund har förlorat debatten så mycket att det inte räcker med att byta namn. De behöver också köpa över en ny ledare från fackföreningsrörelsen i förhoppningen om att någon ska ta dem på allvar.

Nye friskolechefen: Viktigt att vi städar på vår egen bakgård

I sin första intervju i DN går nya chefen Andreas Mörck ut hårt mot den egna branschen och säger att friskolorna behöver städa på sin egen bakgård.5

Men det imponerar inte på lärarna:

“– Historien visar att hans företrädare inte ens lyckats komma till slutsatsen att man måste städa på sin egen bakgård. Det är i sig en sympatisk ambition men vad kommer att hända när Andreas Mörck märker att smutsen på bakgården inte bara är smuts utan att smutsen är själva fundamentet som branschen vilar på och livnär sig av?”, säger Christian Liljeros, som är vice ordförande Sveriges Lärare Academedia.6

Nedskärningar och organiserat betygsfusk

Det svenska friskolesystemet leder till underskott i de kommunala skolorna medan skolkoncernerna gör vinst på att locka de elever som är billigast att utbilda. Konkurrensen leder till en betygsinflation som är så illa att Handelshögskolan behövt ändra sina antagningsregler därför att de inte längre litar på betygen.7 I en del fall är det rimligt att tala om organiserat betygsfusk. Friskolornas elever klarar sig sämre på högskolan än andra elever med samma betyg.8

Allmänheten har varit kritisk mot friskolorna länge. Och de har undergrävt sitt eget förtroende. Eller som rektorn Linnea Lindqvist uttryckte det i höstas: “Lyckligtvis lyssnar ingen på Friskolornas riksförbund längre.”9

Det är bara tack vare deras lobbyism mot partierna som bolagsskolan lyckats blockera en reform. Men nu börjar till och med Tidöregeringen insett att det gamla systemet inte längre går att försvara.

Omgruppering för att rädda vinsterna

Så nu omgrupperar friskolelobbyn, och hoppas kunna rädda delar av sina vinster genom att gå med på att få bort de värsta avarterna. Den gamla VD:n moderaten Ulla Hamilton slutar, och istället anställer de en ny förbundsdirektör, Andreas Mörck som kommer direkt från lärarfacket, även om han har en bakgrund som borgarrådssekreterare i Folkpartiet.10

Det är i sig anmärkningsvärt att någon kan gå direkt från att företräda lärarna som kanslichef till att istället företräda företagen. Tidningen Vi Lärare skriver om att sidbytet gett “många och starka” reaktioner och använder ord som jättesvek och chock.11 Det är inte bara inom partipolitiken som det uppenbarligen behövs karantänregler för att hindra ledande företrädare att byta sida.

Men låt oss lyssna på vad Andreas Mörck säger i DN om den tidigare ledningen för Friskolornas Riksförbund:

Nya chefen sågar föregångarna

“– Man har fokuserat för mycket på att vinna debatten och slå motståndaren i huvudet, i stället för att sätta sig ned och tillsammans prata om hur man12 löser de svåra utmaningar som den svenska skolan står inför, säger Mörck i sin första intervju sedan han fick jobbet.”

Vad Mörck menar här är att Friskolornas Riksförbund förlorat debatten. Rejält.

DN:s intervju med Andreas Mörck är intressant, och visar tydligt att de håller på med en rebranding.13

“– Vem som helst ska inte få driva friskolor, och man måste ha rätt syften när man kliver in. Även här har vi anledning att vara självkritiska, säger Andreas Mörck.”

“– Bland det viktigaste i den här omstarten för fristående skolor blir att få ett betygssystem som fokuserar på kunskap, inte minst genom att höja andelen legitimerade lärare, som är lägre i fristående skolor.” säger han.

“– Om vi fortsätter att bygga ut friskolesektorn utan att skapa ett gemensamt system som är hållbart så riskerar det att kollapsa. Det gör att vi som företräder fristående skolor måste ta vår beskärda del av de svåra utmaningarna som skolan står inför, till exempel att ta hand om de elever som är längst ifrån att få godkända resultat.”

Det här kan vara kontroversiellt i förbundet. Koncernskolornas affärsmodell är ju att locka till sig de elever som är billigast att utbilda och låta kommunerna ta hand om de dyra eleverna.

Brutal sågning av företrädarnas rapport

Mörck är kritisk till betygsinflationen och sågar också organisationens kritiserade rapport från i höstas som försökte påstå att friskolorna är underfinansierade.

“– Jag vill inte relatera till friskolornas riksförbund. Men du kommer möta en annan ton och mer av faktakunskap och forskning från mig, säger Andreas Mörck.”

Men lobbyisterna är fortfarande lobbyister

Det är en väldigt ny ton från friskolelobbyn. Men de kommer fortfarande kämpa för bolagsskolorna och deras vinster:

“– Om vi vill ha mångfald och valfrihet så krävs det också att det finns aktiebolag som äger och driver skolor,” säger Andreas Mörck.

Det där sista är ju inte riktigt sant. För att bara ta ett exempel från Göteborg så vet alla här i staden att det är en enorm skillnad mellan statusskolorna Hvitfeldtska, Schillerska och Samskolan. Två av dem är kommunala och en av dem ägs av en stiftelse.

Friskolelobbyn kommer att fortsätta kämpa för ägarnas vinster. Och de vinsterna kommer från skolpengen, och uppstår framförallt genom att de lockar till sig de elever som inte behöver så mycket stöd. Elever med läshuvud. Elever utan funktionshinder. Elever med akademikerföräldrar. Elever som klarar sig utmärkt i stora klasser utan välutbildade lärare, och som är så billiga att utbilda att det går att göra vinst på dem.

Friskolejättarna kommer inte att ge upp sina vinster utan strid. Det visar om inte annat deras högljudda protester när den finansmogulen Roger Akelius som var kritisk till vinstutdelningarna försökte köpa AcadeMedia. Det är fortfarande samma friskolelobby. De har bara bytt namn och taktik.

Men det är tveksamt om det kommer att fungera. När man har en dålig produkt så fungerar det sällan med rebranding.

Noter

 1. https://sv.wikipedia.org/wiki/Tellusgruppen, https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/knackebrod-och-vatten ↩︎
 2. https://sv.wikipedia.org/wiki/Caremaskandalen ↩︎
 3. www.guardian.co.uk/world/2009/feb/13/blackwater-changes-name-xe; ett namnbyte räckte dock inte och företaget behövde byta igen. Nuförtiden heter de Constellis. https://en.wikipedia.org/wiki/Blackwater_(company) ↩︎
 4. https://www.altinget.se/vard/artikel/stort-valjarstod-for-att-forbjuda-vinster-i-valfarden ↩︎
 5. https://www.dn.se/sverige/friskolornas-nye-direktor-viktigt-att-vi-stadar-pa-var-egen-bakgard/ ↩︎
 6. https://www.vilarare.se/nyheter/friskolor/starka-reaktioner-pa-kanslichefens-nya-jobb-ett-jattesvek/ ↩︎
 7. https://www.dn.se/debatt/gladjebetygen-kan-tvinga-oss-att-infora-antagningsprov/, https://www.lundagard.se/2024/02/22/nya-behorighetskrav-pa-handels-alla-maste-gora-hogskoleprovet/ ↩︎
 8. https://www.dn.se/sverige/ny-rapport-friskoleelever-klarar-hogskolan-samre-an-kommunala-elever/ ↩︎
 9. https://www.altinget.se/artikel/slutreplik-lyckligtvis-lyssnar-ingen-paa-friskolornas-riksforbund-langre ↩︎
 10. https://www.vilarare.se/nyheter/friskolor/han-byter-sida–blir-ny-chef-for-friskolorna/ ↩︎
 11. https://www.vilarare.se/nyheter/friskolor/starka-reaktioner-pa-kanslichefens-nya-jobb-ett-jattesvek/ ↩︎
 12. https://www.dn.se/sverige/friskolornas-nye-direktor-viktigt-att-vi-stadar-pa-var-egen-bakgard/ ↩︎
 13. https://www.dn.se/sverige/friskolornas-nye-direktor-viktigt-att-vi-stadar-pa-var-egen-bakgard/ ↩︎

Stöd Klägget i 3 enkla steg:

 • 1. Prenumerera på nyhetsbrevet

 • 2. Dela denna artikel

 • 3. Följ klägget i sociala medier

Publicerad juni 25, 2024.

Uppdaterad juni 26, 2024.