AcadeMedia vill stämma kritiker i hemliga direktörsdomstolar

AcadeMedias hemliga domstolar

Friskolejätten AcadeMedia har i skymundan tecknat fulavtal som sätter munkavle på rektorer som vill bli visselblåsare om missförhållanden. Avtalet innebär att om rektorerna kritiserar AcadeMedia kan de stämmas och ruineras i särskilda hemliga direktörsdomstolar. Nu kritiseras fulavtalet öppet i media för första gången.

Dagens ETC kan avslöja att friskolejätten AcadeMedia satt i system att teckna avtal med sina rektorer i så kallade skiljedomstolar om de blir visselblåsare om missförhållanden eller annan offentlig kritik av arbetsgivaren. 1 I avtalet står det att tvister på arbetsgivarens begäran ska avgöras i ett skiljedomsförfarande. 

På ren svenska: AcadeMedia vill använda direktörsdomstolar för att stämma och ruinera rektorer som avslöjar missförhållanden.

Direktörsdomstolar är ett odemokratiskt system

Systemet med skiljedomstolar kommer från att företag kan stämma varandra utan att behöva gå via ordinarie domstolar som tar tid och kan avslöja företagshemligheter. När det är företag som stämmer varandra är det inte något demokratiskt problem i sig.

Men systemet har vuxit groteskt mycket och med moderna handelsavtal har företag börjat stämma stater för demokratiska beslut. Ett välkänt exempel är ett cigarettföretag som stämde Nya Zeeland för att de införde krav på hälsovarning på cigarettpaket. Cigarettföretaget menade att det hotade deras vinster. Systemet med direktörsdomstolar används av storbolag för att skrämma stater från att göra viktiga klimatförbättringar. Därför är systemet djupt odemokratiskt.

AcadeMedia vill skrämma rektorerna till tystnad

I Sverige har det varit ovanligt med anställningskontrakt som innehåller direktörsdomstolar, särskilt inom välfärden. Vi har en tradition av fackliga rättigheter där arbetare har mer rättigheter än i till exempel USA där dessa typer av avtal är vanliga på arbetsmarknaden. På svensk arbetsmarknad har vi redan en lojalitetsplikt med arbetsgivaren. 

När företag stämmer varandra i direktörsdomstolar finns det en balans mellan två i de flesta fall jämlika parter. Någon sådan finns inte mellan en rektor och en skolkoncern. Fackförbundet Unionen avråder medlemmar från att skriva på sådana avtal, och varnar för att “kostnaderna för den anställde kan uppgå till flera hundra tusen kronor.”2 AcadeMedias fulavtal har ett enda syfte: att skrämma rektorer till tystnad.

Nu måste politiken agera och förbjuda Academedias odemokratiska avtal som hotar välfärdens kvalitet.

Granskningsinstitutet Klägget granskar klägget. Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få de senaste nyheterna om lobbyismen som undergräver vår demokrati.

Noter

  1. https://www.etc.se/inrikes/rektor-utmanar-academedias-fulkontrakt ↩︎
  2. https://www.unionen.se/rad-och-stod/chef/anstallningsavtal-och-kontrakt-dig-som-ar-chef#skiljeklausul ↩︎

Stöd Klägget i 3 enkla steg:

  • 1. Prenumerera på nyhetsbrevet

  • 2. Dela denna artikel

  • 3. Följ klägget i sociala medier

Publicerad februari 5, 2024.

Uppdaterad februari 6, 2024.