Skoligarken som leder skolpengsutredning

Håkan Sörman sittande på pengar som flödar från kommunala skolor till skolbolaget AcadeMedia

Håkan Sörman har många strängar på sin lyra. Han är inte bara delägare och styrelseordförande i friskolejätten AcadeMedia utan också flitig statlig utredare. Nu leder han en utredning som ska titta på frågan om sektorsbidrag till skolan. Ett bidrag som AcadeMedia kritiserat då det kan minska deras vinst. Hur kommer det sig att en socialdemokratisk regering gav en skoligark i uppdrag att utreda friskolornas finansiering?

På våren 2022 utsåg den socialdemokratiska regeringen Håkan Sörman som statlig utredare och ordförande för Utjämningskommitten. Det är den parlamentariska utredningen om förändringar inom ett statligt system för finansiering av kommunerna och det får stora effekter på skolan. Reaktionen lät inte vänta på sig eftersom Sörman sitter i friskolebolaget AcadeMedias styrelse och äger aktier i företaget. 1

“– Det är djupt problematiskt att Håkan Sörman leder utredningen eftersom Academedia har direkta intressen i hur sektorsbidraget utformas och hur stort det blir”, sade Jonas Vlachos som är professor i nationalekonomi och forskar på skolfrågor. 2

Sörmans kopplingar borde diskvalificera honom som utredare på studs, men eftersom han inte blev det behöver vi gå djupare in på varför AcadeMedias syn på bidraget gör honom särskilt olämplig.

Varför är AcadeMedia mot sektorsbidraget?

Enligt AcadeMedia skulle ett sektorsbidrag som innefattar socioekonomiska faktorer leda till att friskolorna skulle få mindre pengar. 3 På ren svenska: om kommunala skolor får kompensation för att friskolor väljer ut de minst resurskrävande eleverna är det dåligt för friskolornas vinster. 

AcadadeMedia vill inte att något ska störa deras affärsmodell som bygger på att ha få lärare, pressa lärare att sätta för höga betyg, ignorera systematiskt betygsfusk och ta lärare ur tjänst om de kritiserar företaget. 4

Klägget har ätit sig djupt in i staten

Den socialdemokratiska regeringens försvar av utnämningen av Sörman var att han ”bara” ska utreda om sektorsbidraget påverkar det kommunala utjämningsystemet. Utjämningssystemet finns i teorin för att alla invånare oavsett var de bor ska få en likvärdig välfärd. Ingen tycker att systemet lever upp till dessa fina ideal, men få vill avskaffa systemet då det skulle leda till en katastrof i mindre kommuner. Systemet behöver regelbundet reformeras.

Därför håller inte Socialdemokraternas förklaring. För när du skruvar i statliga system kan en insikt om att sektorsbidraget ”påverkar” eller ”inte påverkar” får väldigt olika resultat när man sedan genomför förändringar.

Tidö-regeringen låtsas om att de vill lösa problemet

I november tillsatte Tidö-regeringen en egen utredning som ska lägga förslag om skolans finansiering. Regeringen säger att den vill ha ett bättre system, men kommer verkligen den här regeringen göra något åt friskolornas övervinster? Utredaren Lena Holmdahl har fått direktiv om att “Det är viktigt att utredaren följer och beaktar utjämningskommitténs [det vill säga Sörmans] arbete noggrant.” 5 Holmdahl ska sköta utredningen vid sidan av sitt dagjobb som utbildningsdirektör i Stockholm, där hon bland annat varit inblandad i det rikskända haveriet med stadens Skolplattform, och till och med polisanmält den konkurrerande Öppna Skolplattformen. 6 Friskolornas Riksförbund har anklagat henne för att inte vara opartisk. 7 Vi hoppas att det här jobbet går bättre än Skolplattformen, och att inte regeringen och Sörman hindrar henne från att ta fram bra förslag.

Statliga system är komplexa, särskilt det kommunala utjämningssystemet som är så krångligt att man kan lätt bli galen av att försöka förstå hur det funkar. När du skruvar på en plats kan något hända på en helt annan plats. Att Sörman är där och skruvar visar bara på hur långt klägget har krupit in i statens alla vrår. Personer som Sörman har först byggt upp ett riggat system för att vräka pengar över friskolorna. Sen blir de ”experter” på systemet som gör dem förmögna. Nu sitter han på makten över en utredning som ytterligare kan ta pengar från de kommunala skolorna och ge dem till hans AcadeMedia. Ingen teknokratisk förklaring av Socialdemokraterna kan tvätta bort detta faktum.

Socialdemokraterna har en hemläxa att göra

Hur kan Socialdemokraterna tillsätta en skoligark som utredare för ett system som påverkar skolpengen? Naivitet? Kanske. Dumhet? Kanske. Eller så är det för att partiet har en historia av företrädare som också äger aktiebolagskolor. Oavsett skäl är det djupt olämpligt att ha en utredare som kan dra direkt ekonomisk nytta av sina utredningsförslag. Det borde till och med en socialdemokratisk regering förstå.

Resultatet av Sörmans utredning ska presenteras 3:e juli i år och då får vi se om utredningen är ett rent beställningsjobb från friskolelobbyn. 8 Då kanske till och med socialdemokraterna kommer att vakna.

Noter

 1. https://academedia.se/investerare/bolagsstyrning/styrelsen/sammansattning/hakan-sorman/ ↩︎
 2. https://www.dn.se/sverige/regeringen-kande-till-utredares-nara-band-till-friskolesektorn/ ↩︎
 3. https://twitter.com/Skolinkvisition/status/1743226201726988478 ↩︎
 4. https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/bg8Om3/academedias-vd-larmades-om-betygsfusk-pa-didaktus-for-sex-ar-sen, https://sverigesradio.se/avsnitt/academedias-vd-friskolesektorn-har-anledning-att-vara-sjalvkritisk,  https://arbetet.se/2022/12/07/friskolor-som-academedia-pressar-larare-att-satta-gladjebetyg/, https://omni.se/academedias-larartathet-langt-under-rikssnittet/a/2f9623ee-48b8-40a2-bfc3-0b90891b4822, https://www.arbetaren.se/2017/12/15/larare-tagna-ur-tjanst-efter-kritik-mot-vinster/  ↩︎
 5. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/kommittedirektiv/en-nationell-skolpengsnorm-for-okad-likvardighet_hbb1153/ ↩︎
 6. https://www.dn.se/sthlm/sa-blev-skolplattformen-en-it-katastrof/, https://www.di.se/digital/foraldrarnas-skolplattform-polisanmals-av-stockholms-stad-misstankt-dataintrang/ ↩︎
 7. https://sverigesradio.se/artikel/friskolornas-riksforbund-kritiserar-utredare-for-partiskhet
  ↩︎
 8. https://www.dagenssamhalle.se/offentlig-ekonomi/kommunal-ekonomi/sorman-far-han-som-vill-utjamningsutredningen-skjuts-upp/ ↩︎

Stöd Klägget i 3 enkla steg:

 • 1. Prenumerera på nyhetsbrevet

 • 2. Dela denna artikel

 • 3. Följ klägget i sociala medier

Publicerad februari 15, 2024.

Uppdaterad februari 23, 2024.