Skandallobbyist tackar nej till toppjobb

Ebba Busch (KD) frågar Niklas Nordström (S): Var det något vi glömde fråga på jobbintervjun?

Skandallobbyisten Niklas Nordström (S) meddelar överraskande att han drar sig tillbaka från sitt nya toppjobb som regeringens industrisamordnare. Enligt Nordström är det “fel i tiden”. Nordström är samtidigt inblandad i en konkurshärva där han riskerar att behöva betala stora summor.

Nordström avgår innan han tillträtt

”Efter att ha funderat ett varv till har jag idag meddelat Näringsdepartementet att jag inte har för avsikt att tillträda rollen som industrisamordnare och har formellt begärt att få bli entledigad. Det var fel i tiden kort sagt. Så arbetet får fortskrida utan min medverkan”, skrev Nordström på Facebook 4:e juli.1

Niklas Nordström är en av Sveriges högst profilerade lobbyister, och hans karriär har kantats av skandaler. Det började redan under hans tid som SSU-ordförande där han drev fram en hård splittring mellan höger och vänsterfalangerna.2 Han var också ledande under Prime-skandalen då han fick uppdrag av Svenskt Näringsliv att i hemlighet påverka socialdemokraternas interndebatt.3

Det väckte därför uppseende när regeringen för fyra veckor sedan utsåg Nordström till industrisamordnare för det nya “gröna accelerationskontoret”. Tidningen Affärsvärldens rubrik var “Han går från skandalbolag till regeringens toppjobb”.4

Vid tillsättningen 13:e juni förklarade infrastrukturminister Ebba Busch att uppdraget var att ”öka tempot i Sveriges beslutsprocesser för att underlätta företagsinvesteringar som gör Sverige grönare och rikare”.5 Jobbet skulle börjat 12:e augusti, men nu avgår Nordström innan han ens har tillträtt.

Vad menar Nordström med “fel i tiden”?

Det är oklart vad Nordström menar med “fel i tiden”, men Affärsvärlden rapporterar att Nordström är inblandad i en ekonomisk härva kring det konkursade assistansbolaget Curira och det kollapsande börsbolaget Bellpal.6 Nordström är ordförande i Curira, och har till nyligen varit ordförande i Bellpal.7 Det är risk att han kommer att behöva betala stora summor personligen.

Så vitt vi förstår har Nordström inte brutit mot någon lag själv i den här affären, och vi hävdar heller inte att han har gjort det, men i början av juni dömdes en befattningshavare i Bellpal med bakgrund från Curira att återbetala totalt närmare 16 miljoner kronor till två konkursbon i Curirasfären.

Köpte “värdelös” juristfirma för 10,7 miljoner

“Den ena domen gäller Curiras köp av en juristfirma som personen ägde för 10,7 miljoner kronor. Niklas Nordström var den som undertecknade köpeavtalet för Curiras räkning enligt domen. Skatteverket och Förvaltningsrätten i Umeå har bedömt firman som värdelös, och nu har Umeå tingsrätt dömt att köpeskillingen var en olaglig värdeöverföring och ska återbetalas till konkursboet,” skriver Affärsvärlden den 3:e juli.8 

Nordström är även inblandad i den andra domen, men där löper han mindre risk. Domarna har överklagats. Men om den dömde inte kan betala tillbaka pengarna till konkursboet kan personer som har medverkat till besluten själva bli ansvariga för att betala. Enligt Daniel Stattin, som är professor i börs- och bolagsrätt finns det definitivt risk att Nordström kommer att bli betalningsansvarig.9 Vi är inte experter på denna typ av juridik och klandrar ingen i dessa affärer. Sånt är upp till domstolarna

Affärsvärlden rapporterade också att Nordström inte ville kommentera detta. Men dagen efter artikeln publicerats hoppade Nordström av sitt uppdrag för regeringen. Det ser onekligen ut som att industriminister Ebba Busch och hennes stab gjort ett dåligt jobb med bakgrundskontrollen. Det här är den sorts publicitet som regeringen rimligen inte vill att deras industrisamordnare ska ha.

Enligt Dagens Opinion kommer Nordström nu återvända till lobbyistkarriären.10 Vi är inte förvånade.

Noter

 1. https://www.affarsvarlden.se/artikel/niklas-nordstrom-hoppar-av-regeringens-toppjobb ↩︎
 2. För en gedigen redogörelse för de hårda falangstriderna inom SSU som uppstod under Nordströms ledarskap rekommenderas journalisten Torbjörn Nilssons bok De Omänskliga – berättelser om politik. ↩︎
 3. https://www.aftonbladet.se/kultur/a/WL69kk/en-trojansk-hast-i-arbetarrorelsen ↩︎
 4. https://www.affarsvarlden.se/artikel/han-har-styrt-flera-skandalbolag-nu-far-niklas-nordstrom-regeringens-toppjobb ↩︎
 5. https://www.regeringen.se/contentassets/40279644ba6e43b480c19ab81faa168a/accelerationskontor-for-att-underlatta-industrins-omstallning-dir-202457.pdf, https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2024/06/gront-accelerationskontor-ska-oka-takten-i-industrins-omstallning/ ↩︎
 6. https://www.affarsvarlden.se/artikel/kraschade-bolagen-spokar-for-regeringens-nya-samordnare ↩︎
 7. https://www.realtid.se/telegram/niklas-nordstrom-far-nytt-toppjobb-av-regeringen-trots-bakgrund-fran-misslyckade-borsbolag/ ↩︎
 8. https://www.affarsvarlden.se/artikel/kraschade-bolagen-spokar-for-regeringens-nya-samordnare ↩︎
 9. https://www.affarsvarlden.se/artikel/kraschade-bolagen-spokar-for-regeringens-nya-samordnare ↩︎
 10. https://dagensopinion.se/artikel/regeringens-industrisamordnare-avgar-efter-fyra-veckor/ ↩︎

Stöd Klägget i 3 enkla steg:

 • 1. Prenumerera på nyhetsbrevet

 • 2. Dela denna artikel

 • 3. Följ klägget i sociala medier

Publicerad juli 10, 2024.

Uppdaterad juli 10, 2024.