Skogsindustrierna

Skogsindustrierna företräder företag som tillverkar material och produkter av trä – en av Sveriges viktigaste näringar för en långsiktigt hållbar utveckling.