Fullsatt hearing om lobbyregister i riksdagen

Hearing om lobbyregister

I onsdags deltog Klägget på en fullsatt hearing om lobbyregister i riksdagen.

Det var Annika Hirvonen (MP) och Cecilia Engström (KD) som är med i den parlamentariska utredningen som bjudit in till mötet. Från utredningen deltog även Fredrik Ahlstrand (M), och ordföranden Mats Melin satt i publiken och lyssnade. Riksdagens Templum var fullt av deltagare från riksdagen, folkrörelserna, och minst en lobbyist från en byrå.

IOGT-NTO, som hjälpte till med det praktiska, hälsade välkommen och berättade att de fick upp ögonen för lobbyfrågan när de märkte att 95 % av EU-kommissionens lobbymöten på deras område var med alkoholindustrin.1 I likhet med många andra folkrörelser vill de ha mer transparens kring lobbyismen för att jämna ut spelplanen.

Finlands lobbyregister är snart igång på riktigt

Hearingen började med en expertpanel. Sami Demirbas Finlands Justitieministerium berättade om deras nya lobbyregister. Det verkar genomtänkt, men svagheten är att det till skillnad från till exempel EU:s register inte listar lobbymötena, och bara uppdateras två gånger om året.

Det finska öppenhetsregistret ligger även på nätet på svenska. Den 1 juli kommer informationen om lobbykontakter publiceras för första gången.

Hur borde ett svenskt lobbyregister se ut?

Den oberoende utredaren Rikard Allvin som skrivit rapporten “Det öppna samhällets blinda fläck” om hur ett svenskt lobbyregister kan se ut höll en kort dragning om förslaget. 2

Ett bra lobbyregister behöver bland annat omfatta alla relevanta grupper som lobbar, och inte vara betungande för små och ideella aktörer. Det behöver också vara användarvänligt, uppdateras ofta, och ge möjlighet att följa enskilda lagstiftningsärenden.

Tack vare de starka svenska myndigheterna och offentlighetsprincipen har vi förutsättningar att göra ett lobbyregister i världsklass.

Lobbyism är mer än bara möten

Forskaren Camilla Nothhaft som doktorerat på lobbyismen i EU redogjorde för att det blir allt vanligare med lobbyregister i demokratiska länder.

Hon framhöll att lobbyism är mycket bredare än bara formella möten. Lobbyister försöker ofta skapa en personlig relation med politikerna och “bli kompisar”. Det vanligt att de försöker flytta diskussionerna från formella möten till att diskutera något “over a sandwhich”. Det finns också exempel på lobbyister som engagerar sig i idrottsföreningar för att bli vän med en politiker de försöker påverka.

Det finns mycket erfarenheter internationellt att lära av när det gäller att reglera lobbyismen. Sverige har chansen att göra det riktigt bra.

I expertpanelen ingick även Ulrik Åshuvud från Transparency International och Beatrice Rindevall från Naturskyddsföreningen. Både stödde kravet på ett ordentligt lobbyregister. Det är ingen silverkula mot lobbyproblemet, men det skulle hjälpa. Beatrice Rindevall lyfte också att det behövs effektiva sanktioner och tog upp att ministrar regelbundet raderar sina SMS för att smita undan offentlighetsprincipen som ett exempel.

Politikerpanel: MP är för, KD lutar åt rätt håll, M är otydliga

Efter experterna var det dags för en trehövdad politikerpanel från utredningen. Miljöpartiets Annika Hirvonen var tydlig med att partiet vill ha ett riktigt lobbyregister. Cecilia Engström (KD) berättade om att hon inledningsvis varit skeptisk till lobbyregister, men blivit mer positiv under utredningens gång.

Fredrik Ahlstedt (M) höll ett roligt inlägg, där han bland annat ifrågasatte PR-byråernas kompetens och signalerade tveksamhet till värdet av ett lobbyregister. Men han sade inte nej till förslaget. Han verkar anse att Sverige har mindre behov av ett lobbyregister än andra länder eftersom våra lagar bereds av utredningar. Har han missat att det pågår en massa lobbying både direkt mot utredningarna och innan de tillsätts?

Fredrik Ahlstedt lyfte också att en stor del av lobbyismen mot den svenska staten kommer från kommuner och regioner, och att de också anlitar lobbyfirmor. Det visar att lobbyregistret behövs. Moderaterna verkar möjliga att påverka.

Klägget överlämnade mer än 6 000 namn för tuffare lobbyregler

I samband med hearingen överlämnade vi också mer än 6 000 namn från Kläggets namninsamling för att stoppa den hemliga lobbyismen till utredningens Annika Hirvonen. Insamlingen visar att vi är många som vill att Sverige tar itu med lobbyproblemet.

Jag är övertygad om att det bara är en tidsfråga innan Sverige inför ett lobbyregister. Om det inte införs nu så kommer det genomföras efter nästa stora lobbyskandal.

Utredningen har tills 15:e februari i nästa år på sig att lägga förslag. Utifrån den här hearingen såg vi att argumenten för ett lobbyregister vinner mark. Men det är tydligt att vi behöver trycka på. Stora förbättringar händer inte av sig själv.

Noter

  1. För transparensens skull noterar vi att IOGT-NTO även bjöd på kaffe och fika. Vill man veta mer om de 95 % kan man läsa här: https://accentmagasin.se/alkohol/alkohollobbyn-satsar-90-miljoner-arligen/.
    ↩︎
  2. En gång i tiden jobbade Allvin för mig. Han var mycket kunnig redan då. ↩︎

Stöd Klägget i 3 enkla steg:

  • 1. Prenumerera på nyhetsbrevet

  • 2. Dela denna artikel

  • 3. Följ klägget i sociala medier

Publicerad maj 31, 2024.

Uppdaterad juni 6, 2024.