Därför är Kinberg Batra-skandalen värre än du tror

Anna Kinberg Batra säger 'Det var en annons."

Anna Kinberg Batras framtid som landshövding hänger på en tråd. 15 000 människor har skrivit under namninsamlingen om att hon ska avgå. Regeringen hoppas att krisen ska blåsa över, men säger öppet att de funderar på att sparka henne. PR-branschens tidning Resumé har en artikel om hur dåligt hon krishanterar.

De få opinionsbildare som försvarar henne kan inte komma på något bättre än ett lamt: Men sossarna då. Men det här handlar om betydligt större saker än kompisrekryteringar och arrogant krishantering. I grunden handlar det om vad för slags land Sverige ska vara. 

I skrivande stund pågår sex olika utredningar om Anna Kinberg Batra. 1 Mycket tyder på att hon kommer att få hård kritik, men regeringen hoppas det räcker med att de säger åt henne att skärpa sig. Det är inte kul att behöva sparka en av sina egna. Som landshövding har hon dessutom fem år kvar på sitt kontrakt. 2 Om regeringen inte lyckas hitta på något vettigt för henne att göra för att förtjäna sin månadslön på 114 800:- på regeringskansliets så kallade “elefantkyrkogård” för sparkade myndighetschefer så ser det illa ut. 3 Förhoppningsvis finns det någon viktig fråga som behöver en utredare. Kanske något som har med EU att göra?

Det är vanskligt att sia om framtiden. Men det är tydligt att Kinberg Batra bröt mot lagens anda när hon rekryterade sin moderatkompis Anna Borgs till den nyinrättade tjänsten som planeringschef, med en månadslön på 88 000:- genom att under största möjliga tystnad sätta upp en lapp i receptionen.

“Varning för leoparden”

Tankarna går till Douglas Adams humoristiska SF-bok “Liftarens Guide till Galaxen” där huvudpersonen upptäcker att kommunen tänker riva hans hus. Planerna – som det är för sent att överklaga – har varit utställda för allmänhetens beskådan i en källare med trasigt ljus, i ett låst arkivskåp, inställt i en före detta toalett bakom en skylt på dörren där det står  “Varning för leoparden.” 

Det är inte så statliga chefstjänster ska tillsättas. 

“Det var inte en lapp – det var en annons”

Jag kan rekommendera den fantastiska intervjun i TV4 där Anna Kinberg Batra käbblade med Ulf Kristofferson och envetet insisterade på att lappen i receptionen inte alls var en lapp utan faktiskt var en annons. 4 Det kommer att bli en klassiker i hur man inte ska krishantera.

Men det flyger inte. Det är ingen som blir lurad. PR-proffsen som Resumé talar konstaterar att hon skadar sin trovärdighet genom att försöka dribbla bort tittarna. 5 Anna Kinberg Batra visste hur reglerna såg ut. Det var därför försökte hon kringgå dem. 6

Hon kunde ha blivit statsminister

Anna Kinberg Batra är trots sina brister en mycket kompetent politiker. Hon är ambitiös, hårt arbetande, och skolad i ungdomförbundet redan från 13 års ålder. Hade hon inte haft oturen att bli moderaternas partiledare precis i skarven när näringslivets höjdare bytte åsikt, och de bestämde sig för att det var viktigare med vinster i välfärden än att vara mot rasism, så hade hon mycket väl kunnat bli statsminister. Men med hjälp av lobbyfirmor och näringslivets egen kampanjapparat tvingades de borgerliga partierna att byta åsikt. 7 Och från att ha kämpat för fri invandring blev hon tvungen att förespråka maktpolitiskt samarbete med SD. 8 Det var en halsbrytande omställning som hade knäckt vilken partiledare som helst.

Hon beter sig fortfarande som en politiker

Men Kinberg Batra är inte färdig med politiken. Nu har hon blivit landshövding. Och hon beter sig fortfarande som en politiker. Hon rekryterar personal utifrån personliga lojaliteter, som om hon fortfarande vore moderatledare. Och hon använder posten som en plattform för att driva politik. Fackförbunden på Länsstyrelsen är rasande. Med all rätt.

En av de saker som har gjort Sverige till ett bra land är att vi lyckats hålla nere den direkta korruptionen. Henrik Jalalian har skrivit läsvärt om detta i ETC.9 Den offentliga förvaltningen ska vara opartisk och rättvis. Beslut ska fattas utifrån lag och inte enskilda politikers nycker. Vi skiljer på politik och förvaltning. Tjänstemännen ska rekryteras utifrån lagens krav på “förtjänst och skicklighet”, inte utifrån vem som är kompis med vem. 10 Systemet är inte perfekt, men jämfört med resten av världen är det överraskande bra.   

Vi vill verkligen inte ha en politiserad statsförvaltning. Och det är en av de saker som gör fackföreningarna på Länsstyrelsen så arga.

AKB kör över handläggarna och lägger sig i lagliga beslut

Aftonbladet har fått tag på protokollen från möten med akademikerfacket SACO där det  framgår  “att anställda tyngs av att Anna Kinberg Batra driver myndigheten som ett politiskt parti med uppsatta mål som inte alltid går ihop med länsstyrelsens uppdrag”. 11

Det handlar bland annat om myndighetsbeslut om byggnation och exploatering.

”Vi har fått flera klagomål från medarbetare om problem kring hur landshövdingen lägger sig i arbetet med politiska kommentarer och förväntar sig att medarbetarna ska arbeta som i en politisk organisation”, står det i ett av protokollen.” 12

Tidningen berättar att Anna Kinberg Batra försöker ställa om arbetet till en mer tillväxtvänlig politik:

“Att Anna Kinberg Batra ska ha ett särskilt intresse av att driva på i vissa frågor bekräftas också av fackens protokoll där anställda larmar om att myndighetsbeslut, som fattats på laglig grund, ifrågasätts av landshövdingen.

‘Landshövdingen går in och kör över handläggare och beslutar om frågor där handläggaren har följt lagen för sakområdet’, står det i protokollen.” 13

Anställda gråter och Kinberg Batra ökar sin budget

Enligt facken uppträder hon också bryskt och använder härskartekniker mot de anställda.

“Enligt en annan källa med insyn på myndigheten ska anställda också ha larmat om att Anna Kinberg Batra uppträtt oprofessionellt i sitt bemötande mot anställda.

– Hon är otrevlig och personer har blivit mycket upprörda efter beredningsmöten med henne. Anställda har gråtit efter sådana möten,” säger källan till Aftonbladet. 14

Fackföreningarna SACO och TCO-facket ST betraktar sin chef som ett arbetsmiljöproblem. Huvudskyddsombudet har krävt en utredning, och hennes ledarstil beskrivs som toxisk. 15

Länsstyrelsen har också ekonomiska problem. Anna Kinberg Batra ökar den egna budgeten för utåtriktat arbete, som fina middagar, kraftigt samtidigt som vakanser inte fylls,  och anställda måste betala ur egen ficka om inbjudna gäster ska få fikabröd. 16

Det ser ut som att Anna Kinberg Batra försöker använda Länsstyrelsen som en plattform för att driva moderat politik. Hon lägger sig i besluten, och för över resurser till nätverkande och opinionsbildning. Det är inte konstigt att personalen reagerar.

Det är ännu värre

Det här är en del av ett större problem. Det framgångsrika svenska systemet med en opolitisk förvaltning är hotat. SD kampanjar för att sparka myndighetschefer som inte driver deras agenda, och drömmer om att förvandla statsförvaltningen till ett verktyg för deras egen politik. Privatiseringen av den offentliga välfärden har gjort att även myndighetsutövning som betygssättning görs på en marknad där det går att göra vinst på att ge överbetyg. Men kanske ännu värre är att systemet vilade på osynliga normer som håller på att vittra sönder. 

Bristen på direkt korruption har lett till naivitet om intressekonflikter som gör att vi har skrattretande svaga regler när det gäller lobbyism, jäv och övergångsregler. Vi har fått politiker som inte längre ser sig som företrädare för en ideologi eller rörelse, utan som policyprofessionella legosoldater som kan använda sin yrkesskicklighet för lite vad som helst. S och vapenindustrin, M och Philip Morris, KD och Kinas Kommunistparti –  vad spelar det roll? Det är den sortens normöverskridande gränslöshet om Anna Kinberg Batra nu tagit med sig till Länsstyrelsen.

Vi kallar det klägget 

Klägget är platsen där gränsen mellan storföretag, politik och påverkan upplöses. När politiker hoppar mellan politik och lobbyism får de med sig de här kommersiella värderingarna. Anna Kinberg Batra har varit lobbyist. Hennes moderatkompis Anna Borgs har jobbat på en av näringslivets kamporganisationer och är gift med en lobbyist som för ögonblicket jobbar som Moderaternas vice partisekreterare. Hennes moderatkompis Tanja Rasmusson  som hon föreslog till Länsstyrelsens insynsråd, utan att anmäla jäv, är lobbyist, och har en gång i tiden lobbat för tobaksföretaget Philip Morris. 17

Det är därför det är viktigt att människor reagerar. Folk tycker inte att det här är okej. Statsminister Ulf Kristersson säger själv att det här är en “förtroendekris”. 18

Vi behöver återupprätta förtroendet för både staten och politiken. Och då behöver vi få bukt med klägget genom både regler och normer. Att sparka Kinberg Batra vore ett utmärkt första steg.

Noter

 1. https://www.expressen.se/nyheter/sverige/sex-utredningar-om-anna-kinberg-batra/ ↩︎
 2. https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/XjlJJB/anna-kinberg-batras-dagar-ar-raknade ↩︎
 3. https://www.altinget.se/artikel/kinberg-batra-ny-landshovding-i-stockholm
  ↩︎
 4. https://www.tv4play.se/klipp/ace54fc4d146a4b12a6f/video-anna-kinberg-batra-slar-ifran-sig-kritiken-det-var-en-annons ↩︎
 5. https://www.resume.se/kommunikation/pr/experterna-har-ar-anna-kinberg-batras-misstag-som-forvarrade-krisen/ ↩︎
 6. https://www.aftonbladet.se/ledare/a/qPpbBe/anna-kinberg-batra-du-maste-tyvarr-avga ↩︎
 7. https://klagget.nu/2024/01/18/sa-blev-sd-en-del-av-klagget/ ↩︎
 8. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/fri-invandring_GP02Sf333/ ↩︎
 9. https://www.etc.se/ledare/hotet-mot-demokratin-aer-en-enkel-lapp-i-receptionen ↩︎
 10. https://www.kammarkollegiet.se/vara-tjanster/alternativ-tvistlosning-och-overklaga/overklaga-beslut-om-anstallning-eller-totalforsvarsplikt/beslutande-myndighetens-ansvar/grunderna-for-bedomning-av-anstallning ↩︎
 11. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/15Q8wq/anstallda-larmar-om-arbetsmiljoproblem-kring-anna-kinberg-batra ↩︎
 12. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/15Q8wq/anstallda-larmar-om-arbetsmiljoproblem-kring-anna-kinberg-batra ↩︎
 13. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/15Q8wq/anstallda-larmar-om-arbetsmiljoproblem-kring-anna-kinberg-batra ↩︎
 14. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/15Q8wq/anstallda-larmar-om-arbetsmiljoproblem-kring-anna-kinberg-batra ↩︎
 15. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/PprL2z/facket-om-kinberg-batra-toxisk-ledarstil ↩︎
 16. https://www.aftonhttps://www.arbetsvarlden.se/anna-kinberg-batra-satsar-pa-residenset-stotande-och-omdomeslost/bladet.se/nyheter/a/PprL2z/facket-om-kinberg-batra-toxisk-ledarstil ↩︎
 17. https://www.tv4.se/artikel/7hyOwMLjAY5v5j1xctOSiJ/foereslog-vaeninnan-som-ny-ledamot-utan-att-anmaela-jaev-problematiskt, https://www.linkedin.com/in/tanja-rasmusson-0523583/details/experience/ ↩︎
 18. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/kristersson-om-kinberg-batra-en-fortroendekris ↩︎

Stöd Klägget i 3 enkla steg:

 • 1. Prenumerera på nyhetsbrevet

 • 2. Dela denna artikel

 • 3. Följ klägget i sociala medier

Publicerad april 25, 2024.

Uppdaterad april 26, 2024.