Klägget har mer genomslag än många vänstertidningar

Klägget - Granskningsinstitut för demokratin

Granskningsinstitutet Klägget har funnits i ganska exakt två månader. På den tiden har vi fått stort genomslag i media som Expressen, Göteborgs Posten och DagensETC. Men hur stort genomslag får vi i jämförelse med alternativmedia på vänsterkanten?

Bloggaren Anders Svensson har på sin blogg Svenssons Nyheter gått igenom trafiken till en rad olika vänsternyhetssajter. Klägget är på plats åtta av de sjutton nyhetssidor som han rankar. 1 Det är alltså nästan exakt i mitten. Man kan diskutera om fackliga tidningar, Proletären och andra rödgröna medier som ETC nyhetsmagasin, Syre, Feministiskt Perspektiv och så vidare också borde vara med på listan men så är det alltid med listor – de är alltid ofullständiga. Poängen är inte att listan är ett perfekt facit utan att den ger en fingervisning.

Den här statistiken kommer från företaget Similarweb. 2 Men listan över trafiken till vår hemsida fångar inte Kläggets genomslag på sociala medier. Jag har därför stoppat in den sjutton nyhetssidorna på Anders Svenssons lista i verktyget Crowdtangle för att jämföra vårt genomslag på Facebook och Instagram. 3 Resultatet visar att Kläggets genomslag är  ännu större än Anders Svenssons granskning av trafiken till hemsidan ger vid handen.

Facebook:

Klägget engagerar mest på Facebook efter Dagens ETC och Magasinet Konkret.

Instagram:

Klägget engagerar mest på Instagram efter Dagens ETC och Tobias Hübinette.

Klägget är ett partipolitiskt oberoende granskningsinstitut för demokratin. Den här granskningen säger inte att vi är vare sig höger eller vänster utan den visar bara vårt genomslag i jämförelse med olika vänstertidningar. Men vi är glada att se att vi på bara ett par månader hittat en större publik än publikationer som funnits årtionden.

Ett stort skäl till att Klägget syns mycket på sociala media är att våra läsare delar våra artiklar. Det stora genomslaget visar hur viktigt vårt arbete är och att vi når fram till människor som uppskattar vår granskning.

Noter

  1. https://blog.zaramis.se/2024/03/10/storsta-vanstersajterna-i-februari/ ↩︎
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/Similarweb ↩︎
  3. https://www.srsocialamedier.se/crowdtangle.html ↩︎

Stöd Klägget i 3 enkla steg:

  • 1. Prenumerera på nyhetsbrevet

  • 2. Dela denna artikel

  • 3. Följ klägget i sociala medier

Publicerad 3 månader sedan.

Uppdaterad 3 månader sedan.