Svängdörren

När politiker och tjänstemän byter sida och blir lobbyister. Eller tvärtom.

Problemen med svängdörren är bland annat att folk får dubbla lojaliteter och att det finns risk för korruption. Många länder har lagstiftat för att minska problemet, genom till exempel karantänregler.

Sverige saknade länge sådana regler, och internationella organ som GRECO har uppmanat oss att införa dem.

Sedan 2018 har Sverige också infört 12 månaders karantän för ministrar och statssekreterare. Riksdagsledamöter och kommunalråd för fortfarande gå direkt till en ny karriär som lobbyister.

En statlig utredning SOU2023:45 föreslog nyligen att övergångsregler även ska införas för myndighetschefer som generaldirektörer, och vissa tjänstemän.