SD och Jan Emanuel vill att gängkriminella äger fängelser

Sveriges ledande lobbyist heter Peje Emilsson och hans främsta mål, efter att han förstört den svenska skolan, är att införa privata fängelser i Sverige. Nu pratar politiker för första gången i stor skala öppet om att införa privatdrivna fängelser, likt de som finns i USA, i Sverige. Om Emilsson får igenom sin plan blir det en katastrof som får svensk skolmarknad att se ut som en barnlek.

Först kris – sedan chockprivatiering

Tidöregeringen har precis som den tidigare regeringen valt att höja straffen för en rad olika brott. Resultatet blir många fler i fängelser som redan är fulla och då måste man fixa fler fängelseplatser. Fångvården är redan överbelastad och kriser  används ofta till chockprivatiseringar. Det är lobbyisternas plan: förstör det som ägs tillsammans så att det kan privatiseras vid kris. Därför är det inte konstigt med utspel i DN som  ”Vi är inte främmande för att se över privata alternativ”, från Richard Jomshof (SD) som är ordförande i Justitieutskottet.1

Moderaterna å sin sida säger att de i dagsläget inte vill ha privatdrivna anstalter som i USA utan att det handlar om transporter och frivård. Historiskt sett är det så det börjar. Men tar en liten del och privatiserar den. Sen en liten del till, för det är bara en till liten del. Och till sist står man där med aktiebolagsskolor som äger sina egna hus, förstör skolsystemet med betygskorruption, har en låg andel behöriga lärare och ägs av någon diktatur.

Lobbyisterna har planerat för privatiseringen av fängelsesystemet sen i alla fall början av 2000-talet då den förre socialdemokraten Jan Emanuel drev frågan i riksdagen. Dåvarande justitieminister Beatrice Ask öppnade upp för det 2007 men fick inget gehör. Nu har över ett årtionde av hemlig lobbyism fått M, L och KD svänga. Eftersom vi inte har ett lobbyistregister i Sverige är denna typ av påverkan oreglerad och bakom stängda dörrar. Det har gjort att de kunnat jobba ostört fram tills att tillräckligt många politiker övertygats och kan prata öppet.

Vad är problemet med Attfänglsa AB?

Vad är egentligen problemet med att aktiebolag äger fängelser? I grund och botten är  det att fängelser handlar om att få fångar att lämna fängelset och inte komma tillbaka. Men ett företag har inga skäl att rehabilitera någon då deras vinst kommer från att fångar återfaller i brottslighet. De här två målen går inte ihop.

I USA ser man att fängelseindustrin lobbar för längre straff. Det är deras affärsidé att många människor ska sitta i fängelse.

Problemet med privata fängelser kan inte som vissa tror lösas med ”bättre upphandling” och tydliga regler. Det har inte fungerat med de vinstdrivande skolorna i Sverige. Man kan inte komma ifrån problemet med att vinsten kommer från att man tar pengarna från verksamheten. Svårare än så är det inte.

Organiserad brottslighet kommer äga fängelser

När välfärden privatiseras öppnas det dessutom  upp för organiserad brottslighet. Idag äger gängkriminella skolor, domstolsbyggnader, HVB-hem och nu vill lobbyisterna öppna upp för dem att äga fängelser. I grund och botten hotar detta förtroendet för den svenska staten.

Förutom den allvarliga risken att den ordinarie organiserade brottsligheten kan få inflytande i fängelserna så får Sverige ett fängelseindustriellt komplex, på samma sätt som vi redan har när det gäller skolorna. Det det skolindustriella komplexet fick SD att svänga om vinstdrivande skolor, och nu rundas den demokratiska processen då svenska folket inte vill ha dessa skolor som de fungerar idag.

Nu har SD gjort samma omsvängning om privata fängelser och hur det gick till vet vi inte. För deras möten med det fängelseindustriella komplexet har skett bakom stängda dörrar.

Om det fanns ett ordentligt lobbyregister i Sverige så skulle alla kunna se när kommersiella särintressen går på lobbyoffensiv.

Noter

  1. https://www.dn.se/sverige/politiker-oppnar-for-att-privatisera-delar-av-kriminalvarden/ ↩︎

Stöd Klägget i 3 enkla steg:

  • 1. Prenumerera på nyhetsbrevet

  • 2. Dela denna artikel

  • 3. Följ klägget i sociala medier

Publicerad maj 15, 2024.

Uppdaterad maj 16, 2024.