Lobbyregister debatterades i riksdagen

Lobbyregister debatteras i riksdagen

I förra veckan debatterade riksdagen flera motioner om tuffare lobbyregler. Motionerna röstades ned eftersom en statlig utredning redan håller på att utreda frågan om ett svenskt lobbyregister. Men debatten är ändå goda nyheter för oss som vill att Sverige ska skärpa lagarna och tygla lobbyismen.

Granskningsinstitutet Klägget vill att Sverige inför ett lobbyregister, så att alla kan se vilka lobbyister som har möten med olika politiker. Det finns redan ett lobbyregister i EU och i flera länder som exempelvis Tyskland, Irland, och Finland. Ett lobbyregister skulle synliggöra den dolda lobbyismen, och jämna ut spelplanen mellan de som har mycket pengar och de som bara har bra argument.

Men den svenska lobbybranschen håller inte med utan kämpar emot förslaget.

Lobbybranschen har usla argument

Vi vet inte vad lobbyorganisationerna säger till politikerna när de har sina hemliga möten. Men förra året hade lobbyfirmornas branschorganisation Precis en debattartikel där de argumenterade mot lobbyregister med så genuint usla argument att det var uppenbart att det var svepskäl. 1

Till att börja med hävdade de att ett lobbyregister inte behövs, eftersom medborgare som kan begära ut ministrarnas post och få redan på vilka möten de har. Men det kräver hårt arbete, och – som lobbyisterna mycket väl känner till – så gäller inte offentlighetsprincipen för riksdagsledamöternas post. Dessutom så ojade sig lobbyorganisationen över praktiska svårigheter som redan har lösts i länder som infört lobbyregister.

Lobbyisterna är helt enkelt rädda att det blir svårare för dem att påverka politiken om människor kan se vad de gör.

Riksdagen är konstig

Det är lätt att tro att om riksdagen röstar emot en motion så har förslaget inget stöd. Det är logiskt – men det är inte så riksdagen jobbar. Riksdagen röstar nästan alltid nej till motioner. Om en regering gillar en idé tillsätter den en utredning, och sedan röstar riksdagen för ett detaljerat förslag. Kritiken mot lobbyismen har redan tvingat regeringen att sätta igång en utredning om lobbyregister.

Att riksdagen avslog motionerna i onsdags säger inte så mycket om framtiden. Det intressanta är vad som sades i debatten. 2

Ingen ledamot tog strid för lobbyfirmorna

Till att börja med så var det inte en enda deltagare som argumenterade emot tuffare lobbyregler. Inte en enda politiker från M, SD, eller KD tog strid för lobbyisterna. Istället talade de om annat. Sverigedemokraten gjorde till och med en grej av att räkna upp en lång lista på frågor som togs upp i betänkandet, men sade ingenting om lobbyism trots att det var en av debattens stora frågor. Man undrar varför? Det är möjligt att de tycker det är känsligt.

Liberalen använde inte själva ordet lobbyism, men hon sade att det är bra att utredningen jobbar med frågan.

Oppositionen säger att den vill göra något åt lobbyismen

Tre partier: S, C, och MP hade skrivit reservationer om lobbyregister. Jan Riise (MP) ägnade en stor del av sitt tal åt lobbyismen och krävde bland annat ett lobbyregister, så att “verksamheten blir mer öppen så att medborgare har insyn i vilka intressen som är med och påverkar de politiska besluten.” Miljöpartiet vill också att registret ska omfatta kommuner och regioner. Det är ett bra förslag.

Socialdemokraten Ida Karkainen, som också är ordförande i Konstitutionsutskottet, talade kort om lobbyism, men det hon sade var bra. Hon argumenterade för både tuffare övergångsrestriktioner och för ett lobbyregister. Bland annat sade hon:

“Möjligheten att påverka politiska beslut genom dialog med politiker är en självklar del i vår demokrati. Men samtidigt måste vi ställa oss frågorna: Vilka lyssnar vi till? Vilka har de ekonomiska musklerna att bedriva lobbning? Alla har inte råd att resa till riksdagshuset och bjuda på middagar. Därför behöver vi se över hur man, likt EU, kan införa ett lobbyregister.”

Centerpartisten Malin Björck lyfte också frågan om lobbyregister. Det hon sade lät bra, även om hon inte satte ned foten definitivt. Men det är lite oroande att hon lyfte fram det nya finska lobbyregistret, som inte alls är lika bra som det system som redan finns i EU.

Vänsterpartiet hyllade Tankesmedjan Balans

Den som talade mest om lobbyism i debatten var dock Samuel Gonzalez Westling (V). Han fokuserade på frågor som övergångsrestriktioner och köpt inflytande i politiken. Bland annat hyllade han Tankesmedjan Balans för hur de har spridit kunskap om den svenska lobbyismen:

“Vi vet att kopplingarna mellan näringslivet och politiken är tätare än vad som är lämpligt. Tack vare hjältar som till exempel Åsa Plesner och Marcus Larsson på Tankesmedjan Balans vet vi att tentaklerna sträcker sig ända upp i det absoluta toppskiktet av svensk politik, ända in till statsministerns kontor på Rosenbad.

Vi har ministrar som gått från att vara styrelseledamöter i friskolebolag till att bli direkt ansvariga för just skolområdet. Det är ganska rimligt att i det läget ifrågasätta var lojaliteterna egentligen ligger. Ligger de i första hand hos svenska folket, eller ligger de hos kompisarna i bolagsstyrelsen?” sade Gonzalez Westling

Olyckligtvis så sade han inget direkt om lobbyregister. Vänsterpartiet vill titta närmare på de konkreta förslagen om lobbyregister innan de tar ställning, men de är helt klart medvetna om att lobbyismen är ett allvarligt problem.

Striden är inte över, men det ser ljust ut

När man lyssnar på debatten ser det ljust ut för lobbyregistret. Tre partier talar positivt om förslaget, och det fjärde partiet är starkt kritisk till lobbyismen. Det räcker med att ett av Tidöpartierna tar ställning åt rätt håll för att det ska kunna bli en majoritet.

Men SD-regeringen vill egentligen inte ha ett lobbyregister. Många av de ledande politikerna ser fram emot en karriär som lobbyister när de lämnar politiken. Högerregeringen tillsatte inte den här utredningen för att de vill tygla storföretagens inflytande, utan därför att det börjar bli pinsamt att den svenska lobbylagstiftningen är så dålig. Sverige har fått internationell kritik, och väljarna börjar bli arga.

Det var lobbyisterna som förde samman SD och regeringspartierna. 3 Det är friskolornas och välfärdsföretagens vilja att kunna göra vinst på skattepengar som är själva grunden för Tidöavtalet. Men regeringen är rädd att lobbyismen ska bli en valfråga.

Därför ser det ljust ut, men striden är inte vunnen än. Vi behöver fortfarande driva opinion för att skärpa reglerna. Och vi behöver se till att förslaget inte blir urvattnat. Vi vill ha ett öppet och obligatoriskt lobbyregister som gör skillnad på riktigt. 

Det finns redan ett bra förslag på hur ett svenskt lobbyregister skulle kunna se ut som folkrörelsen IOGT-NTO har tagit fram. 4 Det vore väldigt bra om utredningen landade i ett förslag som ser ut som det. Men då behöver vi trycka på.

Kan vi lita på sossarna?

En annan fråga är om vi kan lita på sossarna? Socialdemokraten Ida Karkainen talade väl för ett lobbyregister i debatten. Men olyckligtvis är partiets reservation inte lika tydlig. 5 Det låter som att socialdemokraterna stöder förslaget, men läser man noga ser man att de undviker att ta ställning.

“Möjligheten att påverka politiska beslut genom dialog med politiker är en självklar del i en demokrati. Samtidigt får ekonomisk styrka inte bli det som avgör möjligheten till inflytande över politiska beslut.

En parlamentarisk kommitté har fått i uppdrag av regeringen att se över bl.a. reglerna för kontakter mellan politiker och lobbyister. Vi anser att det är viktigt att inte på förhand utesluta åtgärder som lobbyregister och redovisningsplikt.” skriver socialdemokraterna.

Regeringen har alltså gett en utredning i uppdrag att utreda om ett lobbyregister ska införas, och socialdemokraterna skriver en reservation om att förslaget inte ska uteslutas på förhand. 6 Det är skrattretande otydligt. I reservationen yrkar socialdemokraterna också avslag på en bra motion från Peter Hultqvist (S) med flera om att Sverige ska ta inspiration av en tuff lobbylag som finns i USA. 7

Det ser med andra ord ut som att socialdemokraterna inte är helt eniga. Kan det vara så att socialdemokratiska lobbyister som till exempel Göran Persson, Pär Nuder, eller Stefan Löfven trycker på sina partikamrater för att stoppa lobbyreglerna?

Stöd namninsamlingen: Stoppa den hemliga lobbyismen

Om vi ska få igenom skarpa regler som tyglar lobbyismen så kommer vi behöva bilda opinion för det. Det är därför Granskningsinstitutet Klägget har startat en namninsamling för att påverka utredningen. 

Den 29:e maj är det ett seminarium i riksdagen där folkrörelser får chansen att göra sina röster hörda och kräva skarpare lobbyregler. Vi hoppas att vi kan ha med oss många namn till mötet och visa politikerna att vi är många som vill tygla lobbyismen.

Skriv på här!

Noter

  1. https://www.aftonbladet.se/debatt/a/LleQGV/replik-ett-lobbyregister-ar-tom-symbolpolitik ↩︎
  2. https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/debatt-om-forslag/forfattningsfragor_hb01ku16/?pos=2003&autoplay=true ↩︎
  3. https://klagget.nu/2024/01/18/sa-blev-sd-en-del-av-klagget/ ↩︎
  4. https://wwwiogtse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2022/05/det-oppna-samhallets-blinda-flack.pdf ↩︎
  5. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/betankande/forfattningsfragor_hb01ku16/html/#_Toc161910633 ↩︎
  6. https://www.altinget.se/artikel/efter-internationell-kritik-nu-ska-ett-lobbyistregister-utredas ↩︎
  7. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/reglering-av-pr-byraer-och-lobbyister_hb022007/ ↩︎

Stöd Klägget i 3 enkla steg:

  • 1. Prenumerera på nyhetsbrevet

  • 2. Dela denna artikel

  • 3. Följ klägget i sociala medier

Publicerad april 10, 2024.

Uppdaterad april 10, 2024.