Stockhol(M): Fullt av lobbyister, Kry och Svenoniuspolitik

Tamson Moderaterna Stockholm

Efter valnederlaget i Stockholm har Moderaterna jobbat med att ändra sitt skamfilade rykte i huvudstaden. Nu slår DN på stora trumman att Moderaterna inte ska ”fokusera” på privatiseringar i framtiden. Men vår exklusiva granskning visar att Moderaterna i Region Stockholm fortfarande är djupt insyltade i klägget och de privata vårdgivarna.

Moderaterna förlorade valet i Region Stockholm efter 16 år vid makten. Deras valanalys kom fram till att de framstod som att de satte vårdföretagens intressen framför medborgarnas. Därför har de gjort sig av med sitt regionråd Irene Svenonius som belönas med ett post på Statens Fastighetsverk. Moderaterna har också påbörjat ett policyarbete som resulterat i denna artikel i DN: ”Nya M-toppen i Stockholm släpper fokus på privatiseringar”.1 Det är värt att undersöka hur mycket som är politiskt spel och vad som faktiskt är riktig politisk förändring bakom den rubriken.

Hur trovärdig är förflyttningen?

Har Moderaterna ändrat sjukvårdpolitik på riktigt eller har de bara insett att de förlorar väljare på att vara tydliga med vad de vill? Hur trovärdiga är Moderaterna i Region Stockholm när de säger att de gjort upp med Svenoniuspolitken? Det är upp till väljarna att avgöra. Men tills att väljarnas dom faller behöver lite fakta läggs fram i målet.

För det första säger den nya toppen Kristoffer Tamsons till DN att han inte vill ha kvar vårdvalet ”som det ser ut idag”:

– Patienter vittnar om att det är byråkratiskt, att det är svårt att kontakta vården, det uppfattas inte som patientvänligt.

Den bärande delen av Tamsons uttalande är att han inte vill att ”det ska vara som idag” och att det är ”byråkratiskt”. För en vanlig läsare kan det låta som att han säger nej till privatisering. Särskilt inte när rubriken i DN är ”Nya M-toppen i Stockholm släpper fokus på privatiseringar”. Men Tamsons uttalande det kan betyda precis tvärtom. Bara för att Moderaterna säger att de inte ska ”fokusera” på privatiseringar, så betyder inte det att de inte kommer att privatisera mer för att minska ”byråkratin”.

I slutändan blir det en fråga om trovärdighet och varje gång Moderaterna styrt i Stockholm har de gjort just det: privatiserat. Det är såklart upp till väljarna om det är bra eller inte och sen rösta på Moderaterna, det är så en demokrati ska fungera.

Kansliet är fullt med privata vårdlobbyister

Alla partier har ett kansli med tjänstemän som ska hjälpa politikerna sköta sina uppdrag. Idag har så kallade policyprofessionella allt mer ansvaret för att forma partiers politik och då spelar det roll var de kommer ifrån. Så varifrån hämtar Moderaterna i Region Stockholm sina anställda? Kry, lobbyfirmor med hemliga uppdrag, och andra delar av moderaterna.

Kanslichefen heter Katja Werner och kommer från det privata vårdbolaget Kry. På Kry jobbade hon som ”policy manager” vilket är ett fint sätt att säga lobbyist. På LinkedIn står det fortfarande att hon är ”policy manager” på Kry, men vi hoppas att hon bara slarvat med uppdateringen.2 Frågan är hur stor skillnaden är mellan jobben.

Under Werner jobbar Mårten Blix fram partiets politik i rollen som policychef. Policychefen kommer från Ratio som finansieras av Svenskt Näringsliv och där har han lobbat för privata vårdlösningar.3

Den som ska få ut politiken i media är deras pressekreterare Ellen Westerberg. Westerberg jobbade också på Kry som ”marketing executive”.4 Hon skulle helt enkelt sälja in Kry och nu jobbar hon för Moderaterna i Region Stockholm.

Men det var inte allt. Det finns två tidigare lobbyister som jobbar på kansliet. Evelina Kogsta och Edvin Alam är regionrådssekreterare som stöttar de politikerna med politiska bedömningar och praktikaliteter. Kogsta jobbade på lobbybyrån Rud Pedersen och Edvin Alam för New Republic.5

Det är alltså helt öppna svängdörrar mellan Moderaterna i Region Stockholm, den privata vårdjätten Kry och lobbybyråerna. Det bör väljarna veta om de ska bedöma om Moderaterna faktiskt ändrat sin politik eller inte.

Men det är inte bara de anställda som har djupa kopplingar till den privata vårdindustrin och lobbyfirmorna utan det gäller också politikerna.

Politiker och lobbyister på en och samma gång

Det var inte svårt att hitta folkvalda moderatpolitiker i Region Stockholm som är anställda lobbyister. Faktum är att det räckte att kolla på deras första vice ordförande i regionfullmäktige som heter Fredrik Saweståhl. Samtidigt jobbar han som manager lobbyfirman Paues Åberg.6 Han är alltså folkvald och betald lobbyist med hemliga kunder och det är han inte ensam om.

Daniel Dronjak är ledamot i regionfullmäktige och färdtjänstutskottet. Under 2024 lämnade han sitt uppdrag som ordförande för kommunfullmäktige i Huddinge för att börja jobba som ”senior rådgivare” på lobbyfirman Downtown Advisors vilka har hemliga kunder.7

Tobias Nässén är ledamot i regionfullmäktige och började 2023 som ”senior advisor” på Hallvarsson & Halvarsson vilka också har hemliga kunder.8

Isabelle Jäger är ledamot i regionfullmäktige och har jobbat som chef på ett flertal privata bolag inom vård och omsorg. Bland annat på företaget Helsas vårdcentraler som köptes upp av Kry.9

Charlotte Broberg är ledamot i regionfullmäktige och har flera tunga utskott. Hon jobbade som seniorkonsult på Rud Pedersen innan hon blev regionpolitiker.10

Anna Malm Kelfve jobbade som PA-konsult, på ren svenska lobbyist, för Andréasson Public Relations innan hennes politiska uppdrag.11

Listan kan göras längre då vi inte ens orkat kolla in alla ersättare till kommunfullmäktige och nämnder. Men poängen är redan gjord att Moderaterna kryllar av politiker som jobbar lobbyister samtidigt eller har jobbat på lobbybyråer.

Kanske har Moderaterna gjort upp med sin privatiseringspolitik, vilket de försöker få oss att tro. Det kan bara framtiden utvisa. Men eftersom partiet har vuxit ihop med med klägget, Kry och de privata vårdföretagen lär de ha viss uppförsbacke när de ska övertyga väljarna inför 2026.

Noter

 1. https://www.dn.se/sverige/nya-m-toppen-i-stockholm-slapper-fokus-pa-privatiseringar/ ↩︎
 2. https://www.linkedin.com/in/katjawerner/ ↩︎
 3. https://www.dagenssamhalle.se/styrning-och-beslut/regionpolitik/nationalekonom-ska-hjalpa-m-att-ta-revansch-i-stockholm/ ↩︎
 4. https://www.linkedin.com/in/ellen-westerberg/ ↩︎
 5. https://www.linkedin.com/in/evelina-kogsta-6499881bb/?originalSubdomain=se 
  https://www.linkedin.com/in/edvinalam/?originalSubdomain=se ↩︎
 6. https://www.linkedin.com/in/fredrik-sawest%C3%A5hl-405a00149/ ↩︎
 7. https://www.linkedin.com/in/daniel-dronjak-b76434293/ ↩︎
 8. https://www.linkedin.com/in/tobias-n%C3%A4ss%C3%A9n-0166bb270/ ↩︎
 9. https://www.linkedin.com/in/isabelle-ankarfj%C3%A4rd-j%C3%A4ger-97560712/details/experience/ ↩︎
 10. https://www.linkedin.com/in/charlotte-broberg-01766b1a/?originalSubdomain=se ↩︎
 11. https://www.linkedin.com/in/annamalmkelfve/details/experience/ ↩︎

Stöd Klägget i 3 enkla steg:

 • 1. Prenumerera på nyhetsbrevet

 • 2. Dela denna artikel

 • 3. Följ klägget i sociala medier

Publicerad mars 26, 2024.

Uppdaterad mars 26, 2024.