Regeringen vill att Coca Cola, Scan och Cloettas VD ska bestämma över din mat

Regeringens livsmedelspolitiska råd består av VD:ar för storbolag

Regeringen har utsett ett nytt ”livsmedelspolitiskt” råd. Rådet är ett lobbyförslag från livsmedelsindustrin, och det består av höga chefer som VD:arna för Coca Cola, Scan, och Cloetta. Rådet innehåller ingen konsumentorganisation, fackförening och inte en enda forskare med kompetens om folkhälsa eller klimat.

Det ”Livsmedelspolitiska” rådet som regeringen har tillsatt låter som ett expertråd, men i själva verket är det bara ett lobbyforum där storföretagen ska kunna påverka regeringens politik.

Regeringen håller på att ta fram en ny livsmedelspolitik, som de kallar “en livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet”. 1 Ibland använder de också namnet “Livsmedelsstrategi 2.0”, ett trött och fantasilöst namn som möjligtvis hade varit hippt och nyskapande för tjugo år sedan när Reinfeldt var ny som moderatledare.

Regeringen säger att syftet är att öka den låga självförsörjningsgraden av mat och skapa fler jobb i Sverige. Branschorganisationen Livsmedelsföretagen skryter om att de har lyckats lobba in ett förslag om att inrätta rådet, som ska fungera som regeringens “bollplank”. 

– Vi är väldigt glada och tacksamma att regeringen tog till sig av vårt förslag, säger Sofie Eliasson Morsink, ordförande Livsmedelsföretagen och VD för Coca Cola. 2

Livsmedelspolitiska rådet består av:

 • Peter Kullgren (KD), landsbygdsminister
 • Sofie Eliasson Morsink, Coca Cola och ordförande Livsmedelsföretagen
 • Cecilia Kocken, vd Arla Foods
 • Lars Appelquist, vd HK Scan
 • Magnus Kagevik, vd Lantmännen
 • Jonas Tunestål, vd Scandi standard/Kronfågel
 • Henrik Samuelsson, vd Paulig/Santa Maria
 • Henrik Julin, vd Orkla
 • Katarina Tell, vd Cloetta
 • Anders Carlsson Jerndal, vd Pågen
 • Fredrik Spendrup, vd Spendrups
 • Palle Borgström, ordförande Lantbrukarnas riksförbund (LRF)

Förutom ministern innehåller alltså rådet bara företrädare för stora producenter. Det är inte fel att regeringen lyssnar på vad de har att säga, men det är ett problem när man ger dem en särställning. Rådet har redan fått kritik. 3 Det finns en tydlig konflikt mellan producenternas vinster och viktiga samhällsmål som klimat, miljö, och folkhälsa. Vi vet till exempel att många människor får problem med hälsan och dör i förtid på grund av överkonsumtionen av socker. Hur troligt är det att Coca Cola och Cloetta kommer att försöka stoppa skarpa förslag som leder till att deras försäljning kraftigt minskar?

Forum för att fälla klimatpolitik

När man sätter sig in i klimatfrågan är det tydligt att Sverige behöver minska konsumtionen av kött, framför allt nötkött, om vi ska kunna få ner utsläppen tillräckligt för att klara klimatmålen. Konsumtionen av kött har ökat kraftigt de senaste decennierna så det är fullt möjligt. Men ett ˝Livsmedelspolitiskt˝ råd där så många av ledamöterna kommer från Scan, LRF, Kronfågel, Arla, Lantmännen kommer troligen protestera högljutt om regeringen mot förmodan föreslår en politik som minskar köttkonsumtionen.

Det är också troligt att rådet trycker på för en politik som leder till högre utsläpp. På regeringens hemsida om livsmedelsstrategin lyfter de själva fram att de redan genomfört klimatskadliga åtgärder som att sänka reduktionsplikten och slopa indexeringen av drivmedelsskatter för att “stärka konkurrenskraften i livsmedelskedjan”. 4 Blir det mer sånt?

Blir rådet en bromskloss när det gäller plastgifterna?

En annan konfliktfråga under uppsegling handlar om plastförpackningar och hormonstörande ämnen som bisfenol A. Det kommer allt fler larmrapporter och ämnena misstänks orsaka cancer, sterilitet, och autoimmuna sjukdomar. Gränsvärdet för bisfenol A har nyligen sänkts till 0,2 nanogram per kilo kroppsvikt, vilket innebär att gränsen för dagligt intag kan överskridas med bara en tesked tomatkross om den är från en dålig förpackning. 5 Livsmedelsverket förväntar sig att EU-kommissionen föreslår ett förbud i år. 6 Men bisfenol A är bara ett av många misstänkta ämnen. Livsmedelsindustrin kommer att behöva göra stora förändringar av sina förpackningar de kommande åren. Här vore det smart att lyssna på forskningen, men hittills har industrin dragit benen efter sig.

Livsmedelsföretagen säger själva att de lobbade igenom förslaget om att inrätta det ”Livsmedelspolitiska” rådet. Avsikten är naturligtvis att de vill gynna sina ekonomiska intressen.

Det är inte fel att regeringen lyssnar på vad producenterna har att säga när den tar fram en ny livsmedelspolitik. Men det är minst lika viktigt att lyssna på konsumenterna, fackföreningar, och experter som har koll på forskningen om klimat och folkhälsa.

Nu har regeringen valt att ge Coca Colas, Cloetta och Scans chefer en särställning. Storföretagens intressen smälter samman med den politiska makten, och det finns en risk att det ger en politik som är sämre för både folkhälsan och klimatet.

Den här sortens “råd” ger inte företagen formell makt, men det ökar deras inflytande. Kort sagt: de ska bestämma över din mat och det kan förstöra vår planet.

Noter

 1. https://www.regeringen.se/regeringens-politik/en-livsmedelsstrategi-for-jobb-och-hallbar-tillvaxt-i-hela-landet/ ↩︎
 2. https://livsmedelsnyheter.se/2024/03/18/livsmedelspolitiska-radet-har-haft-sitt-forsta-mote/ ↩︎
 3. https://klimatgranskaren.se/regeringens-livsmedelsrad-vdar-for-socker-och-animalier/, https://twitter.com/klimatfrida/status/1769301321314668822 ↩︎
 4. https://www.regeringen.se/artiklar/2024/03/livsmedelsstrategin-2.0-tema-for-forsta-motet-med-livsmedelspolitiska-radet ↩︎
 5. https://www.aftonbladet.se/tester/a/0QPr4B/krossade-tomater-innehaller-bisfenol-a ↩︎
 6. https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/bisfenol-a#F%C3%B6rbud_mot_bisfenol_A_%C3%A4r_p%C3%A5_g%C3%A5ng ↩︎

Stöd Klägget i 3 enkla steg:

 • 1. Prenumerera på nyhetsbrevet

 • 2. Dela denna artikel

 • 3. Följ klägget i sociala medier

Publicerad mars 22, 2024.