Klägget i Resumé – MSB förnekar att NATO-kampanjen är propaganda

Max Andersson, chefredaktör för Klägget

Vår granskning, som visade att en före detta Timbrochef som jobbar på en lobbyfirma med hemliga kunder som fått i uppdrag att bedriva en propagandakampanj för Nato, har fått ringar på vattnet. I en intervju i påverkansbranschens tidning Resumé förnekar myndigheten att kampanjen är propaganda och journalisten hänvisar till Kläggets artikel.

Till att börja med får vi säga att Granskningsinstitutet Klägget har ingen särskild åsikt om Sverige ska vara medlem i Nato eller ej. Vårt uppdrag är att granska platsen där gränsen mellan politiken, påverkan och storbolagen upplöses. Men när en före detta Timbro-chef som jobbar på en kläggbyrå som har hemliga kunder tar fram en ensidig kampanj måste vi kalla en spade för en spade. 

Mainstream-media glömmer ofta att berätta om vilka som jobbar på kläggbyråerna och vad de har gjort förut. Men vi glömmer inte. Det är hela poängen med Klägget – att minnas det alla andra glömt och visa på kopplingarna som bildar ett system.

NATO-kampanjen är vinklad och utlämnar obekväma fakta

I vår artikel så varnade vi för risken att informationsinsatsen om NATO skulle bli en propagandakampanj, och nu när kampanjen börjat presenterats ser vi att våra farhågor besannats. 1

Det är tyvärr en vinklad kampanj som utelämnar obekväma fakta. 2 På frågan “Vad innebär NATO för mig?” börjar de till exempel svaret med “Nato ställer inga krav på dig som person”, och i den långa efterföljande texten så berättar de inte att det finns en politisk process som utreder om ifall svenska värnpliktiga ska kunna tvingas strida utomlands. 3

Det är bara ett av flera exempel.

MSB påstår att kampanjen är information

MSB säger nu till Resumé att NATO-kampanjen inte ska påverka opinionen utan att det ska vara ”saklig och neutral information”. 4 Men läser man regeringens beslut om kampanjen så är det uppenbart att den också ska påverka opinionen. 5 Förra gången MSB bedrev en “informationskampanj” om NATO var kampanjen direkt riktad till barn och fick hård kritik för direkta sakfel som påståenden att alla medlemsländer måste vara demokratier och att Nato ”helst” vill att alla kärnvapen skrotas. 6

När man vinklar och systematiskt undanhåller fakta för att gynna den ena sidan så är det propaganda. Låt oss titta några till exempel från kampanjen på MSB:s hemsida:

Missvisande svar om kärnvapen

På frågan ”Blir det kärnvapen i Sverige?” svarar MSB:s kampanjsida:

”Nej, Sveriges regering ser inga skäl att ha kärnvapen i Sverige i fredstid. Om några förändringar ska genomföras behövs politiska beslut. Det är upp till Natos medlemsländer att själva besluta om man tillåter utplacering eller lagring av kärnvapen på sitt territorium.

Tre av Natos medlemsländer har kärnvapen: Frankrike, Storbritannien och USA. Utplaceringar av kärnvapen sker efter nationella beslut och i uppgörelse med enskilda allierade”.

Här börjar de med ett tydligt ”Nej”, och en välinformerad läsare behöver tänka efter för att förstå att de utelämnar viktig information.

Fredstid och krigstid är inga absoluta begrepp. Om det säkerhetspolitiska läget försämras är det fullt möjligt att NATO kommer att be om att få placera ut kärnvapen i Sverige.

Dessutom framstår det som att det bara finns kärnvapen i Frankrike, Storbritannien och USA eftersom kampanjen inte informerar om var de utplacerade kärnvapen finns. Läckor visar att de finns i betydligt fler länder än så. 7

MSB utelämnar problemen med artikel 5

På frågan ”Är det ’En för alla – alla för en’?” svarar MSB:s kampanjsida:

”Ja, ett väpnat angrepp på ett medlemsland är ett angrepp på hela alliansen. Det beskrivs i artikel 5 i det nordatlantiska fördraget som är Natos grundläggande dokument. Ett attackerat medlemsland ska få hjälp av övriga medlemmar.

Varje medlemsland beslutar själv om vad det ska bidra med om en annan medlem angrips och artikel 5 aktiveras”.

Svenska folket förtjänar också att veta att detta aldrig har prövats i skarpt läge. Det är långt ifrån säkert att USA kommer att leva upp till säkerhetsgarantierna om Donald Trump, som sagt att han skulle uppmana Ryssland att anfalla vissa Natoländer blir återvald i höst. 8 Men sådana nyanser har man inte med, vilket gör att informationen är ensidig.

Det är tydligt att den förre Timbro-chefen och kläggbyrån Gullers Grupp tar med sig sin kompetens för propaganda i projektet de levererat till MSB. Systemet med lobbybyråer som har hemliga kunder tjänar dessa byråer väl – men Sveriges medborgare förtjänar bättre än att få ofullständig och vinklad information. 

Noter

 1. https://klagget.nu/2024/03/14/fd-timbrochef-med-hemliga-kunder-gor-nato-kampanj/ ↩︎
 2. https://www.msb.se/sv/vart-att-veta-om-nato/ ↩︎
 3. https://web.archive.org/web/20240314165825/https://www.msb.se/sv/vart-att-veta-om-nato/vad-innebar-nato-for-mig/ ↩︎
 4. https://www.resume.se/marknadsforing/kampanj/nato-kampanj-ska-inte-paverka-opinionen/ ↩︎
 5. https://www.msb.se/contentassets/a7b7c415d5cb411da2a38f549c0e7dfd/regeringsuppdrag-nato-information.pdf ↩︎
 6. https://www.etc.se/inrikes/twitterstorm-kring-msb-s-natosida-foer-barn-propaganda ↩︎
 7. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/P4pqkJ/hemliga-listan-har-finns-usa-s-karnvapen-i-europa ↩︎
 8. https://www.bbc.com/news/world-us-canada-68266447 ↩︎

Stöd Klägget i 3 enkla steg:

 • 1. Prenumerera på nyhetsbrevet

  Tack för att du prenumererar på Kläggets gratis nyhetsbrev!

  Kan du stötta Kläggets arbete med en frivillig gåva? Klicka här för att donera till våra granskningar.

  Genom att du fyller i dina uppgifter i ovan nämnda fält och klickar på knappen bekräftar du din prenumeration på Kläggets nyhetsbrev, att uppgifterna tillhör dig och att du läst igenom och godkänner personuppgiftspolicyn.

  Oj, någonting gick fel. Kontrollera att du angett en riktig e-postadress.

 • 2. Dela denna artikel

 • 3. Följ klägget i sociala medier

Publicerad mars 18, 2024.